Jübi telefony
0086-18100161616
E-poçta
info@vidichina.com

Biz hakda

logo2

Ruian Vidi Trading Co., Ltd. Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherinde ýerleşýär. Amatly söwda we transport. Kompaniýa bambuk kömürini ýylyň dowamynda öndürmäge we gözlemäge we ösdürmäge borçlanýar. Çuňňur tejribä we gözleg işlerine gatnaşyň. Hil kepillendirilen, ajaýyp hil we amatly baha. “DarkElves” has köp ulanyjyny netijeli, arassa we ekologiýa taýdan arassa ýokary hilli ýakylýan bambuk kömür bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

11
22

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýanyň ösen önümçilik ulgamy we dolandyryş ulgamy bar, gysga wagtyň içinde hiline laýyk gelýän köp mukdarda bambuk kömür öndürip biler.

Iň oňat bahadan köp mukdarda ýokary hilli BBQ kömür bilen üpjün ederis.

Dünýäniň dürli ýurtlaryna eksport eden “BBQ Bamboo Briquette” kömür öndürijileri.

Öndürýän bambuk kömür önümlerimiziň hemmesi eksportyň hil standartlaryna laýyk gelýär.

Zawodymyz Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherinde ýerleşýär. Gury ýer transport ýollary bar we söwda portuna ýakyn.

Üstünligimiz

DarkElves bambuk kömür önümlerini öndürmäge ünsi jemleýär. Bambuk kömüriniň (700㎡ / g) üstki meýdany kömüriň (300㎡ / g) ululygy sebäpli, DarkElves bambuk kömüriniň ot güýji kömüriňkiden 3 esse köp, ýakmak wagty bolsa has uzyn.

DarkElves uzak wagtlap ýokary temperaturada durnuklylygy saklap bilýär we düzüminde biologiki ösmek üçin zerur minerallaryň bir bölegi bar we adam bedeni üçin peýdaly mangal wagtynda iýmitlere aralaşýar.

Aýratynlyklary

1. DarkElves bambuk kömür çig maly: DarkElves bambuk iň çalt agaçlardan 1/3 çalt ösýär we gysga wagtyň içinde täzeden dikeldilip bilinjek durnukly çeşmedir.

2. Bambuk kömüri arassa tebigy önüm, zäherli däl, ysy ýok, zyýanly täsirleri ýok we elektrik geçirijiligi gowy.

3. Bambuk kömüriniň siňdirilmegi we dargamagy täsiri bar: bambuk kömüriniň özi kömürden has köp uglerod gözeneklerine eýedir, ol howada ýüzýän maddalary netijeli siňdirip biler. we ş.m.

Bambuk kömürimiz tebigy bambuk gabykdan ýasalýar we beýleki bambuk kömür amallaryndan tapawutlanýar.

Ilki bambuk tozanyny ýokary basyşda inedördül görnüşe basyp, soňra bolsa ýokary temperatura peçinde karbonlaşdyrmak arkaly ýasalýar. Iň ýokary hilli, arassa we tebigy, zyýanly himiki maddalardan azat, zäherli däl we BBQ-ler üçin ajaýyp.

Wada bermäge het edip bilýäris: Darkelves Bambuk kömür önümleriniň hemmesi 100% tebigy bambukdan himiki goşundylar ýa-da baglaýjylar bilen öndürilýär. Has täsirli, arassalaýjy we has köp dostlukly.

Iň gowy üns berjek talaplaryňyz üçin islän wagtyňyz has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Kompaniýanyň filosofiýasy

● Has täsirli ● Arassalaýjy ● Daşky gurşaw taýdan has arassa

11