Jübi telefony
0086-18100161616
E-poçta
info@vidichina.com

Tütetgi üçin kömür planşetleri Çalt çyra kömür planşetleri Kömür diski çyralary 35 mm Rezin ýakýan rulon paketi 120 kömür briket kömür ot ýakýan bada-bat ot kömür planşeti

Gysga düşündiriş:

Tütetgi üçin kömür tabletleri– Çalt ýeňil kömür planşetleri - kömür disk çyralary - 35 mm rezin ýakýan rulonlar - 120 kömür briket paketi - kömür ýakýan - derrew ot kömür planşeti


 • Ölçegi: 35mm
 • Bukjanyň ölçegleri: 7 x 5.5 x 3.1 Inç
 • Harytlaryň agramy: 1.82 funt
 • Öndüriji: Garaňkylar
 • Gelip çykan ýurdy: Hytaý
 • Haryt görnüşi: Planşetler
 • Material: Agaç
 • Dowamlylygy: 0.75 sagat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu önüm hakda

  Täze tejribe:Iň gowy görýän ýakymly ysly lezzetlerden lezzet almak, ajaýyp kömür disklerimiz bilen has aňsat! Derrew diýen ýaly ýakýarlar we 45 minuda çenli haýal ýanýarlar.

  Tebigy kömür: Kömür briketlerimiz 100% tebigy miweli agaç agajy bilen ýasalýar. Kömür tabletkalary ysly we ýakymsyz, ýakymly ysly tütetginiň ýakymly lezzetini almaga mümkinçilik berýär.

  Uly paket: Toplumda hersi 10 kapsulaly 10 rulon bar. Çalt ýeňil kömüriň diametri 33 mm ýa-da 40 mm. Olar ýakymly ysly tütetgi ýakmak üçin ajaýyp, dynç almaga we tejribeden doly lezzet almaga mümkinçilik berýär.

  Moumşak alaw:Hoşboý ysly kömür disklerimiziň yzygiderli we ýylmanak alawy bar. Diňe bir oýny ýa-da ýeňil ulanyp, çalt we zähmet çekip bilerler. Quickeke çalt kömür briketi 45 minuda çenli ýakyp biler.

  Köp maksatly: Bu kömür diskler ýakymly ysly tütetgi ýakmak üçin ajaýyp. Şeýle hem aromaterapiýa, SPA we türk bejergileri üçin ýakymly ysly tütetgi kömür çyralaryny alyp bilersiňiz. Olara çydamly we himiki maddalar ýa-da toksinler ýok.

  Ruhy rahatlyk: Kömüriňyzy ýakyň, oturyň we dynç alyň! Önümimiz bilen baglanyşykly haýsydyr bir meseläni başdan geçirýän bolsaňyz, 30 günüň dowamynda habarlaşyň

  Kömürimiz iň gowy baha söwdasy: Her sargyt üçin 120 kömür diski! Biz onlarça müň wepaly Amazon müşderilerine ençeme ýyl bäri iň gowy hilli kömür bilen yzygiderli üpjün edýäris.

  Müşderi kanagatlandyrmagy:Ajaýyp rezin ýakymly ysly tütetgi ýakýanlaryň hiline haýran galjakdygyňyza ynanýarys. Müşderilerimiz birinji orunda durýarys, şonuň üçin premium goldawy we töwekgelçiliksiz satyn almak üçin 30 günlük pul yzyna kepillendirýäris.

  11
  22
  33
  44
  55
  66
  77
  88
  99

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň