Jübi telefony
0086-18100161616
E-poçta
info@vidichina.com

Darkelves akril tutawajy çeňňek şlangy ýokary hilli çeňňek şlangy ýuwulýan

Gysga düşündiriş:

Çydamly çeňňek esbaplary

Uzynlygy: 72 ″

Uzynlygy 6 fut (72 dýuým)

Çeňňek tüssesiniň aç-açan akrilden geçýändigini görüp bilersiňiz!

Ol ýerdäki gaty çeňňege laýyk bolar!

Bukjanyň içine:

1 X 6ft çeňňek şlangy

1 X akril agzy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Darkelves akril tutawajy çeňňek şlangy Aç-açan ýokary hilli çeňňek şlangy ýuwulýan we çydamly 71 dýuým uzyn çeňňek şlangy 1 bölek

Akril HANDLE HOOKAH HOSE: Akril eliňi tutmak, çeňňek sessiýasynda ulanmak we rahatlyk üçin amatlydyr. Çeňňek şlangynyň uçlarynyň köpüsinde metaldan ýa-da agaçdan duýulmagyny halamaýan bolsaňyz, bu akril şlangyň ujy görnüşi size laýyk bolup biler!

DURABLE HOOKAH HOSE: çeýe, gaty ýeňil, paýlaşmak üçin uzyn, ajaýyp çekiş

Giňişleýin peýdalanmak: Bu çeňňek şlanglar, göterýän we gaty ýokary hilli islendik orta we uly çeňňege laýyk geler.

Wuwulýan şlang: uzynlygy 71 dýuým, ýöne ýuwup bolýar. Kiçijik agzyň diametri: 0,5 ", agzyň içki diametri 0,28" .Asyl uzynlygy birneme uzyn bolar.

Bellik: Bu önümi satyn almak üçin 18 ýaş we ondan uly bolmaly.

 

Çydamly çeňňek esbaplary

Uzynlygy: 72 ″

 

Uzynlygy 6 fut (72 dýuým)

 

Çeňňek tüssesiniň aç-açan akrilden geçýändigini görüp bilersiňiz!

 

Ol ýerdäki gaty çeňňege laýyk bolar!

 

Bukjanyň içine:

 

1 X 6ft çeňňek şlangy

 

1 X akril agzy

 

Şlangyň maslahatlaryDetip bolýan şlang tutawajy we agyz bölekleri

100% ýuwulýan çeňňek şlangy

 

Turbany aýryň we şlangy aňsatlyk bilen ýuwuň.

 

Çeňňek sapaklaryňyzyň hemmesinde hiç wagt arwah almarsyňyz.

 

Ajaýyp dizaýn tutawaç, eliňizi tutmak we goramak aňsat

 

Şlangy goýmakHose goýmak wilkasy

 

Hookah wilkasyny salyň

 

Iň oňat çeňňege laýyk gelýär, afoosoo-nyň çeňňek şlangyny çekmek we size galyň bulut bermek aňsat.

 

Çeňňek tejribäňizi gymmatly zatlar bilen ösdürmegi maksat edinýäris.

 

Bize geliň, size buýsanarsyňyz.8900661680_1697995299 8900670567_1697995299 8900676506_1697995299 8920273975_1697995299 8937803913_1697995299 8937806883_1697995299 8937830133_1697995299 11826297839_278711677 11826327091_278711677 11826330023_278711677 11862406377_278711677 11895113838_278711677


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň