Jübi telefony
0086-18100161616
E-poçta
info@vidichina.com

Darkelves Qualityokary hilli çalt ýanýan panjara uglerod meýdany

Gysga düşündiriş:

Darkeives, BBQ üçin 100% tebigy premium bambuk kömüri, 6-8 sagat durnukly ýanmak üçin 6-8 sagat pes tüsse ýokary temperatura gril / BBQ


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

 Haryt ady 

 Garaňky bambuk kömüri 

 Hil derejesi 

A

 Çig mal 

100% Tebigy Moso Bambuk

 Kaloriki baha 

 8500-9500 Kkal / kg 

Markalaryň ady

 Garaňkylar 

 Gelip çykan ýeri 

 WenzhouHytaý 

 Ölçegi 

 18 * 4 sm 

Reňk

Gara

 Bukja 

21 * 12 * 13 sm
23 * 12 * 16 sm
40 * 19 * 14 sm

Ulanylyşy

 BBQ / Kamin / Gril / Ot oty we ş.m. 

 Agram 

1.5KG 3.3LB
2.5KG 5.5LB
5KG 11LB

 Busangynyň temperaturasy 

 750 dereje Selsiý 

 Aýratynlyk 

 Eko dosty / Uzak ýanýan wagt / Çilimsiz / durnukly ýokary temperatura 

 Ot ýakýan wagt 

Durnukly ýanmak 6-8 sagat

Kül mazmuny

2,5%

Gurşun wagty

15-20 gün

 Bambuk uglerodyň mazmuny 

95% -99%

Mysal

Elýeterli

Suwuň düzümi

2%

Eltip bermek usuly

Deňiz ýakasynda

2-21

Zawod gezelenji

“Darkeives” önümleriniň hemmesi 100% tebigy bambukdan himiki goşundylar ýa-da baglaýjylar ýok.

212

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz zawod kompaniýasy, baha tapawudyny gazanmak üçin araçy ýok, size iň gowy baha berip bilmez 

S: Haýsy töleg kabul edilip bilner? 

J: T / T, L / C, Western Union we ş.m. tölegleri kabul edip bilerdik.

S: gowşuryş wagtyňyz nähili?

J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan soň 15 günüň içinde. Mukdaryna bagly.

S: Kompaniýanyň hyzmaty barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Kompaniýamyzyň bu ugurda güýçli paýlaýyş ukyby we satuwdan soňky hyzmat ukyby bar.

S: Kompaniýanyňyzyň hiline nädip göz ýetirip bileris?

J: Alibaba platformasynda söwda kepilligi boýunça islendik synag buýruklaryny kabul edýäris. Şeýlelik bilen kompaniýamyza we önümimiziň hiline ynanyp bilersiňiz.

S: Satuwdan soňky hyzmatyňyz näme? 

J: Kepillik çäginde, önümleriň hili, emeli däl zeper meselesi bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin müşderilere täze bölekleri ibereris ýa-da müşderiler önümleri bejermek üçin zawodymyza ibererler. 

S: Tese üçin bir mysal alasym gelýärmi?

J: Sargytdan öň synag üçin mugt nusga bermäge şat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň