Jübi telefony
0086-18100161616
E-poçta
info@vidichina.com

Hookah Set Micro Micro Transparent Akril Hookah Şişa toplumy has gowy Şişa çilim çilim we klip we turba şlangy Şişa turbasy Täze alýumin garyndy raketa döredijilik çeňňegi Narguile

Gysga düşündiriş:

Hookah Set Micro Micro Transparent Akril Hookah Şişa toplumy has gowy Şişa çilim çilim we klip we turba şlangy Şişa turbasy Täze alýumin garyndy raketa döredijilik çeňňegi Narguile

Tehniki parametrler:

Gelip çykan ýeri: Zhejiang

Marka: Darkelves

Kod: 15568593334566

Reňki: gara, gök, gyzyl

Haryt kategoriýasy: Tüsse gazany

LOGO çap et: Hawa

Material: Akril

Hususy gaýtadan işlemek: Hawa

Stil: häzirki zaman we ýönekeý

Gaplamak bilen agramy: 1.54 kg

Gurlan önümiň umumy beýikligi: 34 sm

Gaplamagyň ululygy: 31x11x27 sm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

O1CN01HPGLak2M0QHvurEhn_!!3958109765-0-cib O1CN01ktXv9X2M0QHvuokpL_!!3958109765-0-cib O1CN01S38tNv2M0QHx0WT56_!!3958109765-0-cib O1CN01TqvecG2M0QHpN0m6K_!!3958109765-0-cib O1CN010Ogd7M2M0QHx0USJu_!!3958109765-0-cib O1CN011nYVLG2M0QHibHb84_!!3958109765-0-cib

Hookah Micro Modern Transparent Akril Hookah Şişa Has gowy Şişa çeňňek çilim çekýän jam we klip we turba şlangy Şişa turbasy Täze alýumin garyndy raketa döredijilik çeňňegi Narguile

Tehniki parametrler:

Gelip çykan ýeri: Zhejiang

Marka: Darkelves

Kod: 15568593334566

Reňki: gara, gök, gyzyl

Haryt kategoriýasy: Tüsse gazany

LOGO çap et: Hawa

Material: Akril

Hususy gaýtadan işlemek: Hawa

Stil: häzirki zaman we ýönekeý

Gaplamak bilen agramy: 1.54 kg

Gurlan önümiň umumy beýikligi: 34 sm

Gaplamagyň ululygy: 31x11x27 sm
Bukja öz içine alýar:

1x çeňňek

1x ýumşak deri turba

1x silikon jam

 

Silikon çeňňek jam:

Iň ýokary silikon material, beýlekilerden has çydamly

Gowy çeňňek tagamlaryny alyň

Arassalamak aňsat

 

Küpek çeňňek şlangy:

Kauçuk tutawaç

Deri örtülen hakykatdanam gowy deri

 

Ykjam paket we Öý we syýahat üçin ajaýyp:

Ykjam ululygy, çilim çekmek isleýän ýeriňizi ýanyňyz bilen alyň.

Ölçegi: 31x11x27 sm

 

Embleygnamak / sökmek, arassalamak we saklamak aňsat, bu ýolda iň oňat çeňňege öwrülýär.

 

Örän ykjam bolmakdan başga-da, çeňňegiň özboluşly dizaýny, üstünden barmagy kynlaşdyrýar.

Döwrebap we ykjam SHISHA, owadan we amaly görnüş, köp reňkli esasly çilim çekmek modasynyň täze nesli.

 

Çilim çekmek bilen, nikotinden zäherlenmekden has gyzykly bolup, sizi has sagdyn we bagtly edip bilersiňiz.

 

 

Ösen suw baca seriýasy we gurlan howa wilkasy; Ulanylmaýan wagty klapan baldagy awtomatiki ýapylýar

 

Göçme we aňsat ýygnamak, sökmek, arassalamak we maşgala ýa-da syýahat üçin amatly

 

Ishokary hilli Şişa amatly: jaýlar, barlar, klublar, toýlar, oturylyşyklar, açyk meýdanda, naharhanalarda, maşgalalarda.

 

Inderatlatma:

1. El bilen ölçemek sebäpli 1-3 sm tapawudyna rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

2. ippingük daşamak wagtynda önüm zaýalanan bolsa, seslenme goýmazdan ozal biziň bilen habarlaşyň.

 

Düşüneniňiz üçin sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň