Jübi telefony
0086-18100161616
E-poçta
info@vidichina.com

Darkelves ýylylyga çydamly barbekyu gurallary Aşhana gysgyçlary Iýmit gysgyçlary Qualityokary hilli poslamaýan polat barbekü bişirmek üçin barbekýu esbaplary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Görnüşi Gural / gap-gaçlar
Möwsüm Allhli möwsümler
Ulanylýan sahna Aşhana, ýapyk we açyk, açyk
Material Metal
Metal görnüşi Poslamaýan polat + agaç tutawaç
Tamamlamak Örtülmedik
Aýratynlyk Arassalamak aňsat, ýylylyga çydamly, ýelmeýän
Gelip çykan ýeri Zhejiang, Hytaý
Marka ady Garaňkylar
Ölçegi 9 dýuým 12 dýuým 14 dýuým
Gap-gaçlaryň görnüşi: Klip
Özbaşdaklaşdyrmagy goldamalymy .Ok
Gaplamak Opp sumka
Agram 0.12kg

Qualityokary hilli: Gowy önüm jikme-jiklikleri ulalmakdan gorkmaýar

Iň ýokary hil: Qualityokary hilli 304 poslamaýan polatdan, poslama we posa çydamly.

Burnsyň öňüni alyň: Klip 10 inç uzyn bolup, ýanmagyň öňüni almak üçin nahar bişirilende elleriňizi otdan uzaklaşdyrýar.

Möhüm dizaýn: Giň burunly çişler Uly iýmitleri we ownuk iýmitleri süýşürmän almagy aňsatlaşdyrýar

Arassalamak aňsat: Klipiň üstü tekiz, şonuň üçin ýag aňsat galmaýar, aňsatlyk bilen arassalanyp bilner we klip gap-gaç ýuwýan maşynda ýuwulyp bilner.

Hil kepilligi:Satyn almak prosesi ýa-da önümiň hili bilen baglanyşykly mesele bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

Aşhana üçin iki sany zerur toplum: 9 dýuým we 12 dýuým nahar bişirmek üçin, şol sanda gündelik naharda esasy zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň ýa-da galyň biftek, balyk, salatlar, şeýle hem açyk barbeke üçin ulanylyp bilner.

Ulanmak aňsat: Aseeňillik bilen ýokary galdyryň we süýşüriň, Iň oňat gysgyç bilen üpjün ediň, Dilleriň soňy çeňňek şekilli we tutawaç gulplanyp bilner, gözegçilik etmek has aňsat, iýmitiň stoluňyza däl-de, tabagyňyza gelmegini üpjün etmek.

Arassalamak aňsat we kir ýuwýan maşyny arassalamak şemaldyr - gyzgyn suwuň aşagynda süpüriň ýa-da gap-gaç ýuwýan maşyna zyňyp bilersiňiz, ýuwanyňyzdan soň gury saklaň.

111
222
333
444
555
666
777
888
999

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň